Tag Archives: kiếm hiệp

Phong Vân

Phong Vân Giới Thiệu : Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con… Read more »