Tag Archives: comedy

Handa-kun Chap 19 next 20

Handa-kun Giới Thiệu : Gặp Sei Handa. Một học sinh lớp thứ hai ở trường trung học; nghề nghiệp, thư pháp. Ngưỡng mộ của toàn trường cho uy tín mát… Read more »