• Tổng hợp

  • Chap Trước     Chap Sau

    Level Up Chap 13

    CN mọi người đi ăn đi chơi cả nên nửa sau chưa được edit, nhưng mình cứ up tạm phần dịch cho mọi người đọc trước

    Chap Trước     Chap Sau